En litteraturgenomgång har givit information om antipsykotika, antidepressiva, antiepileptika och blodglukossänkande medel som kan bidraga till viktökning eller viktminskning.

Efter 3 månader uppstod följande viktuppgång:

Olanzapin/Zyprexa 2,4 kg

Quetiapin/Seroquel 1,1 kg

Risperidon 0,8 kg

Abilify 0,6 kg

Zeldox/Ziprasidon 0 kg. Även Litium gav ingen viktuppgång.

Det finns blodglukossänkande medel, som ger liknande viktuppgång, som Zyprexa.

Inressantast var antiepileptikat Zonegran, som gav 7,7 kg viktnedgång.

Läs mer hos Janusinfo.