Foto: Wikimedia

Atarax ger en liten, men tydlig, riskökning för hjärtrytmstörningar och i värsta fall hjärtstopp via en förlängning av QT-intervallet.

Nu inför den europeiska läkemedelsmyndigheten restriktioner för användningen.

De som tar andra läkemedel med en ökad risk för QT-förlängning måste helt avstå från Atarax.

Det finns antipsykotika som förlänger QT-intervallet och främst Serdolect och Zeldox/Ziprasidon.

Läs mer hos Svensk Farmaci.