gravida

Gravida som tar antipsykotisk medicin ökar inte risken för att utveckla graviditetsdiabetes, högt blodtryck och större blodproppar som hindrar cirkulationen, enligt en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

Läs mer i Aftonbladet. Tack idefix för tipset!

En tidigare svensk studie har visat en ökad risk för makrocefali hos spädbarn som utsatts för olanzapin och klozapin under fosterstadiet

Läs mer i Läkartidningen.