Antipsykotika ökar risken för att insjukna i typ 2-diabetes.

Det är känt att man även kan insjukna relativt hastigt i en akut komplikation, t.ex hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom, som har en mycket allvarlig prognos där 30 - 60 % dör. De som drabbas är oftast 60 - 75 år gamla.

Vid hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom är blodsockret extremt högt med törst, feber och kissa oftare.

Läkemedelsverket framhåller vikten av en adekvat uppföljning vid behandling med antipsykotika.

Läs mer hos Läkemedelsverket