Har denna biverkan anmälts till Läkemedelsverket?

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot psykiatrin i Malmö för att man inte samrått med hjärtläkare kring en tvångsvårdad patient med hjärtbesvär.

Patienten avled under vårdtiden.

Enligt IVO är det inte uteslutet att läkemedelsbehandlingen kan ha varit en bidragande orsak till dödsfallet, då patienten tidigare diagnostiserats med hjärtförstoring och olanzapin (Zyprexa) kan påverka hjärtat.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-09-28 19:40
Ett ovanligt fall första gången jag läst om det, men det kan vara stökigt där, så mer ursäktligt än vanlig avdelning.
Helene
#1 Helene 2016-09-23 19:55
hålla på så med folk
fy skamm

Du har inte rätt att posta kommentarer