Risperdal

Stress utan antipsykotika kan också höja prolaktin

De allvarliga prolaktinsymptomen av Risperdal/Risperidon minskar om dosen sänks visar en ny studie, vilket tyder på att behov finns att försöka kontrollera att prolaktin inte blir för högt vid Risperdalanvändning lång tid.

Särskilt viktigt för för höga doser för kvinnor, yngre personer och för personer med allvarliga psykiska symptom.

Symptom, som orsakas av förhöjt prolaktin räknades mensbortfall, mensvärk, bröstmjölk, bröst hos män, ömma bröst, sexuella störningar, minskad sexlust, impotens, oförmåga till utlösning, impotens, ökat kroppshår, akne och ojämn menstraution.

Kvinnor hade 14 gånger större risk för prolaktin symptom och unga hade mer symptom än äldre och ju mer psykossymptom enligt mätskalan PANSS gav också mer prolaktinsymptom.

Prolaktin relaterade symptom fanns hos mellan 8-11 %. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.