Lex Maria

Malignt neuroleptika syndrom ger förhöjd kroppstemperatur, stelhet och förändrat medvetande

Patienten  behandlades mot psykos med läkemedel, men drabbades av en allvarlig men ovanlig biverkan malignt neuroleptikasyndrom.

Tillståndet försämrades såpass mycket att patienten fick flyttas till intensivvårdsavdelningen och fick därefter genomgå en lång rehabilitering. 

Läs mer hos nwt.se.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-03-15 13:21
Malignt neuroleptikasyndrom är ovanligt och det är sällan man läser om det. Dödligheten är 10 % dvs som för schizofrenin självt. Vid narkos kan i sällsynta fall liknande symptom uppstå. Det är inte specifikt för neuroleptika alltså. Det är bra att känna igen symptomen - hög feber och muskelstelhet om man mot förmodan skulle drabbas.

Du har inte rätt att posta kommentarer