För första gången visar en ny studie från USA att överviktiga, som får atypiska antipsykotika kunde minska vikten 3 kg genom att deltaga i ett årslångt viktkontrollprogram.

I kontrollgruppen ökade vikten med 3 kg under försöksperioden. Men metoden verkar bara passa 40 % av målgruppen.

Viktkontroll är dåligt studerad vid schizofreni och det finns ont om information hur viktkontroll skall ske vid psykossjukdomar enligt forskarna.

Personer med schizofreni är normalt signifikant överviktiga.

Därför har de ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. En rad faktorer bidrar till övervikten, som dålig diet och brist på motion, men även medicineringen.

31 personer med schizofreni eller schizoaffektivitet ingick i viktkontrollprogrammet Healthy Living under 12 månader.

20 personer slutförde programmet. 16 personer ville inte ingå i studien.

Programmet bestod i kostrådgivning, motion och beteende intervention.

Beteende interventionerna inkluderade självkontroll av ätande och motion, stresshantering, stimulanskontroll, problemlösning och socialtstöd.

Studien visar att de som ingick i viktkontrollprogrammet minskade vikten med 3 kg under försöksperioden, medan kontrollgruppen ökade sin vikt med lika mycket (3 kg),

Viktförlusten åtföljdes av andra förbättringar i hälsan, som blodtryck, blodsocker, midjemått, motion och näringskunskap.

Viktnedgången skedde oavsett vilket läkemedel de fick och var lika stor för alla läkemedel - Zyprexa, Risperdal, Leponex eller Seroquel.

Kommentar:

Nackdelen med viktkontrollprogrammet var att bara 40 % slutförde det. Andra typer av program eller viktreduktionsmedicinering krävs för majoriteten.

Källa:

DocGuide