Läkemedlet Austedo finns i USA mot tardiv dyskinesi

Amerikanska forskare har gjort en retrospektiv studie på risken för tardiv dyskinesi på 190 000 patienter, som fick antipsykotika mellan 1997 - 2016. 87 % fick atypiska antipsykotika.

Efter 1 år fick 0,3 % tardiv dyskinesi.

Ålder ökade risken 4 %,  schizofreni hade 99 % större risk än bipolär, höga doser antipsykotika + 65 % och ytterligare en psykiatrisk diagnos till + 39 %.

Tidigare extrapyramidala symptom  + 35 %, diabetes + 13 %, andra rörelsestörningar inkl parkinsonism + 43 %, tremor (darrningar) + 112 % och myoklonus + 133 %.

Nyare antipsykotika (atypiska) hade 15 % lägre risk för tardiv dyskinesi.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-08-19 20:09
0,3 % är lägre än vad jag läst tidigare. Men detta var USA där bara 10 % får Clozapine, medan i Sverige har 30 % Clozapine. Clozapine har bara 0,01 % risk för tardiv dyskinesi. Siffrorna borde vara lägre i Sverige. Enligt Psykosregistret med 14000 personer har bara 1 % fått allvarliga läkemedelsbiverkningar, så risken här verkar liten. Här var skillnaden mellan gamla och nya antipsykotika liten - 15 %. Tidigare har jag läst 7 gånger. I denna studie fick bara 13 % gamla antipsykotika så den gruppen var liten.

Du har inte rätt att posta kommentarer