Två allvarliga biverkningar vid behandling med psykotropa läkemedel.

Tillstånden förknippas därför ofta med psykiatrisk läkemedelsbehandling, men förekommer även inom den somatiska vården.

De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.

Tidig diagnos är viktig för att förhindra att livshotande komplikationer uppstår.

Båda tillstånden är relativt sällsynta, vilket kan innebära att inte alla läkare och andra vårdgivare är förtrogna med dem.

Läs mer i Läkartidningen.