Prolaktinhöjande antipsykotika under minst 5 år ökade risken för bröstcancer hos kvinnor med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom.

Chansen var c:a 50% högre.

Baslinjefrekvensen för bröstcancer var dock låg (3,5 % eller cirka 1 av 32 kvinnor).

Den här studien rapporterar viktiga resultat men ytterligare studier behövs, helst i ett annat land (för att fånga effekterna av vårdorganisation och etnicitet).

Läs mer hos The Mental Elf.