Varningar har kommit för att nya, atypiska antipsykotika kan framkalla diabetes.

56849 personer med schizofreni, som fick antipsykotika studerades i USA för att se hur många som fick diabetes och ketoacidos. 7,3 % fick diabetes och 0,2 % ketoacidos, som krävde inläggning på sjukhus.

Diabetesrisken var högst för Leponex (riskfaktor=1,57) och Zyprexa (1,2). För Seroquel och Risperdal var diabetesrisken lika låg, som för gamla antipsykotika.

Slutsatsen är att Leponex och Zyprexa har en förhöjd diabetesrisk, men att risken för diabetes mellitus med atypiska antipsykotika är liten.

Källa:

Am J Psychiatry. 161:1709-11. (2004)