Psykiatrerna Myrto Sklivanioti och Amir Greenfield skildrar i detta nummer av Läkartidningen ett fall där svårartade spelproblem utlösts av behandling med dopaminstimuleraren prami­pexol (Sifrol) för restless legs.

Biverkningar av detta slag finns sedan länge beskrivna vid användning av preparat med dopamineffekt för Parkinsons sjukdom, men mer sällan när det gällt annan sjukdomsbehandlingar.

Läs mer i Läkartidningen.

Abilify har dopaminstimulerande effekt också och kan i ovanliga fall ge spelberoende. Också schizofreni kan öka risken för spelberoende och dopamin kan vara förhöjd vid psykoser främst.

Du har inte rätt att posta kommentarer