Risperidon, Invega och gamla antipsykotika är värst på höja prolaktin

Många kvinnor med schizofreni får läkemedel som kan öka risken att drabbas av bröstcancer.

Regionerna borde sluta rekommendera kvinnor sådana mediciner, anser schizofreniforskaren Åsa Konradsson-Geuken.

Läs mer hos Forskning & Framsteg.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-05-19 23:02
Jag har inte hittat några siffror men 9000 kvinnor får bröstcancer per år och en kvinna lever drygt 85 år. Det borde bli 17 % av kvinnorna. Riskökningen var 50-60 % för de som höjde prolaktin, men de flesta kvinnor idag får väl inte de värsta preparaten, som Zyprexa, Haldol, Risperidon och Invega.
Geta
#2 Geta 2022-05-19 22:00
Har inte hört under alla år på gamla Viska att någon kvinna med schizofreni haft bröstcancer. Ska det vara vanligt?
Admin1
#1 Admin1 2022-05-19 14:41
För nyinsjuknade som ännu inte fått antipsykotika kan prolaktin vara för högt. Anses bero på den stress som psykosen framkallar. Det kan vara så också att de som har dålig effekt av antipsykotika får mer stress och förhöjt prolaktin. Det kanske inte bara krävs antipsykotika med mindre prolaktinhöjning utan också stressreduktion.
Mest prolaktinökning gav olanzapin, Latuda, Serdolect, Haldol, amisulprid, risperidon och Invega.
https://www.viska.se/behandlingar-2/lakemedel/7925-vilka-antipsykotika-ar-bast

Du har inte rätt att posta kommentarer