Austedo är en av två mediciner mot tardiv dyskinesi som finns i USA

Inte bara tardiv dyskinesi finns utan också spontan dyskinesi (SD), som beskrevs redan för 100 år sedan av Kraepelin när antipsykotika inte fanns.

Ju värre psykossymptom desto värre SD men minskar när psykossymptomen minskar, medan vid TD ser man inte detta.

Dessa dyskinesier har med den genetiska sårbarheten att göra vid schizofreni.

SD förkommer hos schizotyp och är 2-3 gånger vanligare hos föräldrar och syskon till den med schizofreni.

SD är ganska vanlig vid schizofreni och ökar med åren.  4 % har SD efter första psykosen och 40 % hos de som insjuknar över 60 år. De är sällsynta hos normal befolkningen, men risken ökar vid hjärnskador. SD finns ej hos bipolära som kan få TD.

SD minskar med antipsykotika, men det gör också TD, men därför att parkinsonismrörelser minskar. De två mediciner mot TD, som finns vet man inte om de har effekt mot SD.

Läs mer hos Psychiatric Times.

CNS Drug

I Sverige kan det inträffa 38 fall av allvarlig långsam tarm

Nya Zealand (5 miljoner innevånare) varnar för en biverkan av Clozapine/Leponex, som medför minskad tarmrörlighet, vilket kan orsaka dödlig förstoppning.

På 22 år har 160 fall rapporterats om låg tarmrörlighet för Australien (24 miljoner innevånare) och Nya Zealand varav 29 dödsfall.

Forskare säger att risken för minskad tarmrörlighet ökar 40 gånger med Clozapine.

Studier visar att 80 % får minskad tarmrörlighet med Clozapine.

Att ge laxermedel ökade tarmrörligheten och minskade risken för farlig förstoppning.

Läs mer hos Stuff.

Läs hela forskningsartikeln hos CNS Drugs.

Lex Maria

Malignt neuroleptika syndrom ger förhöjd kroppstemperatur, stelhet och förändrat medvetande

Patienten  behandlades mot psykos med läkemedel, men drabbades av en allvarlig men ovanlig biverkan malignt neuroleptikasyndrom.

Tillståndet försämrades såpass mycket att patienten fick flyttas till intensivvårdsavdelningen och fick därefter genomgå en lång rehabilitering. 

Läs mer hos nwt.se.

Risperdal

Stress utan antipsykotika kan också höja prolaktin

De allvarliga prolaktinsymptomen av Risperdal/Risperidon minskar om dosen sänks visar en ny studie, vilket tyder på att behov finns att försöka kontrollera att prolaktin inte blir för högt vid Risperdalanvändning lång tid.

Särskilt viktigt för för höga doser för kvinnor, yngre personer och för personer med allvarliga psykiska symptom.

Symptom, som orsakas av förhöjt prolaktin räknades mensbortfall, mensvärk, bröstmjölk, bröst hos män, ömma bröst, sexuella störningar, minskad sexlust, impotens, oförmåga till utlösning, impotens, ökat kroppshår, akne och ojämn menstraution.

Kvinnor hade 14 gånger större risk för prolaktin symptom och unga hade mer symptom än äldre och ju mer psykossymptom enligt mätskalan PANSS gav också mer prolaktinsymptom.

Prolaktin relaterade symptom fanns hos mellan 8-11 %. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Att primärvårdsläkare lägger 30 sekunder på att råda personer med fetma att delta i ett viktminskningsprogram räcker för att de ska gå ned i vikt, enligt en ny randomiserad studie i Lancet.

– Det är känt att medellivslängden är elva år kortare för en person med fetma, och att vårdaren då undviker att upplysa om riskerna är ohederligt säger Professor Stephan Rössner.

Läs mer i Dagens Medicin.

Här är filmen!

Tecknad film ska locka fler att anmäla läkemedelsbiverkningar.

Det hoppas Läkemedelsverket som drar i gång en ny informationskampanj.

Läs mer hos Dagens Apotek.