Antipsykotika ökar risken för att insjukna i typ 2-diabetes.

Det är känt att man även kan insjukna relativt hastigt i en akut komplikation, t.ex hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom, som har en mycket allvarlig prognos där 30 - 60 % dör. De som drabbas är oftast 60 - 75 år gamla.

Vid hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom är blodsockret extremt högt med törst, feber och kissa oftare.

Läkemedelsverket framhåller vikten av en adekvat uppföljning vid behandling med antipsykotika.

Läs mer hos Läkemedelsverket

Vid schizofreni  med antipsykotika har 50–60 % sexuella störningar, jämfört med 31 % av män i befolkningen.

Antipsykotika kan försämra sexuellförmåga på ett flertal sätt, som trötthet, höjt prolaktin och blockering av alfaadrenerga, dopaminerga, muskarina och histaminreceptorer.

Även psykossjukdomen i sig samt annan medicinering kan orsaka sexuell oförmåga.

Byte från Risperidon och gamla antipsykotika till Olanzapin/Zyprexa kan vara bra.

Sildenafil tabletter kan förbättra erektion. Byte till eller tillägg av Abilify kan också vara bra. 

Läs mer hos Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

gravida

Gravida som tar antipsykotisk medicin ökar inte risken för att utveckla graviditetsdiabetes, högt blodtryck och större blodproppar som hindrar cirkulationen, enligt en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

Läs mer i Aftonbladet. Tack idefix för tipset!

En tidigare svensk studie har visat en ökad risk för makrocefali hos spädbarn som utsatts för olanzapin och klozapin under fosterstadiet

Läs mer i Läkartidningen.

En litteraturgenomgång har givit information om antipsykotika, antidepressiva, antiepileptika och blodglukossänkande medel som kan bidraga till viktökning eller viktminskning.

Efter 3 månader uppstod följande viktuppgång:

Olanzapin/Zyprexa 2,4 kg

Quetiapin/Seroquel 1,1 kg

Risperidon 0,8 kg

Abilify 0,6 kg

Zeldox/Ziprasidon 0 kg. Även Litium gav ingen viktuppgång.

Det finns blodglukossänkande medel, som ger liknande viktuppgång, som Zyprexa.

Inressantast var antiepileptikat Zonegran, som gav 7,7 kg viktnedgång.

Läs mer hos Janusinfo.

Foto: Wikimedia

Atarax ger en liten, men tydlig, riskökning för hjärtrytmstörningar och i värsta fall hjärtstopp via en förlängning av QT-intervallet.

Nu inför den europeiska läkemedelsmyndigheten restriktioner för användningen.

De som tar andra läkemedel med en ökad risk för QT-förlängning måste helt avstå från Atarax.

Det finns antipsykotika som förlänger QT-intervallet och främst Serdolect och Zeldox/Ziprasidon.

Läs mer hos Svensk Farmaci.

anandamid

Kroppseget cannabis kan vara orsaken bakom viktökningen, som Zyprexa/Olanzapin ger enligt en ny studie.

Det finns kroppseget cannabis i hjärnan och när man tar Olanzapin så påverkar cannabinoiderna en del av hjärnan, som reglerar aptiten.

Efter behandling med Olanzapin observerades överaktivitet i vänstra delen av hjärnans amygdala, som kopplades till ökat glukos, triglycerider och anandamid, som är en cannabislik nervtransmittor i hjärnan.

Det finns tidigare rapporter om att anandamid ökar aptiten liksom cannabis.

Läs mer hos newswise.