Barnschizofreni är mycket ovanlig, men är en besvärlig form av schizofreni med ofta dålig prognos.

Här berättas om Jani 6 år, som har barnschizofreni.

Läs mer på ABCNews.

Du har inte rätt att posta kommentarer