I USA finns ett uppmärksammat fall, där Jani Schofield 7 år fick schizofreni.

Sjukdomen har drabbat både henne och hennes familj hårt.

De måste ha två lägenheter.

Pappan har slutat att arbeta.

Jani får Leponex, Hibernal och Litium, men det är svårt att få bra vård för henne.

Läs mer i Los Angeles Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer