Resultaten från en indisk studie på 103 patienter i öppenvård med residualschizofreni tyder på att andlighet och religiositet kan bidraga till förbättrad livskvalité hos personer med denna diagnos och skall tas hänsyn till vid vård av dessa patienter enligt forskarna.

Läs mer på Clinical Psychiatry News.

Du har inte rätt att posta kommentarer