En fråga som förvånat evolutionärateoretiker i årtionden är om survival of the fittest är regel, varför har generna som bidrager till allvarliga och handkappande psykiska sjukdomar överlevt?

Det har visats att personer som har schizofreni, autism, anorexi och andra sjukdomar har mindre chans att få barn.

Trots detta så försvinner inte dessa sjukdomar utan snarare verkar några sjukdomar bli vanligare.

Läs mer hos wbur.org.

Läs också artikeln i PsychCentral.

Kommentarer   
skord
#9 skord 2012-11-20 12:44
Det kanske ska vara ett mellanslag i evolutionärateoretiker. Man förstår vad det betyder, men t ex gener som "hör ihop" påverkar väldigt lite en med schizofreni jämfört med en annan. Det är detta kluster av gener som ökar risken för schizofreni. Men att det är en riskökning utesluter inte att dessa gener i enormt stor mängd förs vidare överallt av alla. Latent överföring i generationer. För att inte tala om ständigt väldigt komplicerade mutationer. Angående Darwins sjukdomar, googla. Han kanske utvecklade hypokondri för att han hade så många sjukdomar. Han led bl a också av insomnia.
stefan
#8 stefan 2012-11-18 21:24
Om en enäggstvilling får schizofreni är risken att den andra tvillingen drabbas knappt 50 procent. Eftersom enäggstvillingar har identiska arvsanlag krävs det alltså ytterligare något för att sjukdomen ska bryta ut… Sömnproblem, stress, att tillhöra en minoritet, hörselnedsättningar m.m. ökar risken för att man ska drabbas av sjukdomen… Vidare kan sjukdomen antas vara priset som vi får betala för att det verbala tänkandet utnyttjas för att fylla i de språkljud som vi annars inte skulle höra…

(To expect to access a verbal message in response to a slightly distorted maybe distant voice can be assumed to motivate a highly context dependent behaviour which makes it possible to restore and better distinguish a verbal message and to more frequently reward a behaviour which generates the exposure to stimulus (more ambiguous non-verbal environmental sounds) – stimulus (a verbal illusion) contingencies can be assumed to establish a tendency to interpret what people normally ignore!)
Admin1
#7 Admin1 2012-11-18 14:42
Vad jag fattade var Darwin hypokondriker för han hade i princip nya symptom nästan varje dag.
skord
#6 skord 2012-11-18 14:29
Darwin var väldigt sjuk själv. Det finns dagböcker där han beskriver bl a hallucinationer, depressioner, panikångest, fobier. Anpassningsbar kan man vara på många olika sätt..
Admin1
#5 Admin1 2012-11-18 07:07
Att schizofreni uppstår kan ju bero på genmutationer hos individen och då ärver man inte sjukdomen av föräldrarna. Kanske därför som inte schizofrenin minskar.
Ready
#4 Ready 2012-11-17 23:28
Det kan vara så att gränsen mellan psykos och frisk är hårfin. Det går därför inte att dra en skarp gräns mellan de som är friska och de som är sjuka.
Mammuten
#3 Mammuten 2012-11-17 23:09
Men är det inte så att hand i hand med psykisk ohälsa finns det ett antal egenskaper som är väldigt gynsamma för människan som art? Som kreativitet.

Då kan det vara så att en familj med en hel del av de här kreativa egenskaperna klarar sig bättre (rent darwinistiskt alltså), vilket gör att sjukdomsgenerna också förs vidare.

http://fof.se/tidning/2011/9/psykosen-ar-granne-med-kreativitet
Geta
#2 Geta 2012-11-17 21:22
Är det ingen som vet om Darwin har uttalat sig något om psykiskt sjuka och var de hör hemma i evolutionen?
zoegas
#1 zoegas 2012-11-17 19:46
Underlig diskution. Om naturen tillåtits göra vad den vill med dessa individer hade de aldrig överlevt.

Du har inte rätt att posta kommentarer