En fråga som förvånat evolutionärateoretiker i årtionden är om survival of the fittest är regel, varför har generna som bidrager till allvarliga och handkappande psykiska sjukdomar överlevt?

Det har visats att personer som har schizofreni, autism, anorexi och andra sjukdomar har mindre chans att få barn.

Trots detta så försvinner inte dessa sjukdomar utan snarare verkar några sjukdomar bli vanligare.

Läs mer hos wbur.org.

Läs också artikeln i PsychCentral.