RSMH väntar fortfarande på att de inspel som gavs i Stefan Löfvéns regeringsförklaring om ett bättre liv för den med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa ska kläs i praktisk politik.

En politik som gör skillnad för verkliga människor som idag utförsäkras i väntan på adekvat och samordnad rehabilitering, lever på försörjningsstöd i väntan på omprövning av Försäkringskassebeslut, aldrig får fotfäste på arbetsmarknaden eller i arbetslivet knäcks av en orimlig psykosocial arbetsmiljö.

Om det blir socialdemokrater och miljöpartister som tar ansvar för detta eller andra har vi inga preferenser i.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-12-31 06:11
Regeringen bör också ge direkt patientstöd:

Kom ihåg att det är inte psykiatrin som är sjuk.

  • Fritidsbidrag till de som inte har daglig sysselsättning (c.a 50 %) så att de kan sysselsätta sig själva med bio, kurser mm.
  • Bidrag till motionsaktiviteter för att främja kroppslig hälsa för ofta är man för inaktiv.
  • Gratis antipsykotika vid schizofreni och schizoaffektiv.
  • Grönt kort till alla med schizofreni - dålig tandhälsa kan vara inkörsport för dålig kroppslig hälsa.

Sluta dalta! Ställ krav! Regeringen skall inte satsa pengar på organisationsfrågor typ samarbete kommun och landsting. Särskilt inte om det skall ske enligt lag. Sluta dalta med psykiatrin för den är inte sjuk. Anställ hellre en med kort stubin som ringer och skäller på dem eller bötfäll dem.
Admin1
#1 Admin1 2014-12-31 06:09
Viska:s förslag till regeringen:

  • Satsa på effekt. Regeringen tänker satsa på psykiatrin. Till skillnad mot tidigare satsningar, vars effekt varit tveksam så satsa denna gång på effekt.
  • Klinikerna får ersättning för varje psykosocialbehandling de givit till enskild patient.
  • Sedan kliniker får bidrag för att sätta upp psykosociala behandlingar, som inte finns på kliniken.
  • Viktigt att ge bidrag till metakognitiv träning, som har bättre effekt än antipsykotika mot vanföreställningar. Ingen psykos utan vanföreställngar.
  • ACT-team är också viktig att satsa på för de svårast sjuka - de jobbar återhämtningsinriktat = positivt.

Du har inte rätt att posta kommentarer