Åsa

Sommarläger

Backe/Jämtland den 3-7 september 2018

Läs mer här.

Må-bra läger

Åsa folkhögskola den 3 – 7 september 2018

Läs mer här.

Kostnad 750 kr för resa, mat och logi.

Du har inte rätt att posta kommentarer