Jacob Carlander, Leg psykoterapeut, teologie licentiat och litteraturkritiker vid Östgöta Correspondenten

De religiösa frågorna och föreställningarna som hör till psykisk sjukdom är inte mer sköra än några andra frågor.

Jag önskar att psykiatrins personal vågar förhålla sig till dem som vi förhåller oss till allt annat.

Oberoende av min egen tro eller i avsaknad av religiös tro kan vi vara en viktig samtalspartner för patienten. Jag tror dessutom att en nyfiken och öppen hållning till patientens upplevelse, som alltid är förankrad i vårt eget förhållande till vetenskap, evidens och beprövade erfarenhet, berikar det egna arbetet.

Den avgörande frågan är vilken funktion den religiösa upplevelsen har; ett stöd eller en börda. Här kan vi alla vara till hjälp.

Läs mer hos LJ Carlander. Tack Nissegossen för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer