Tanken är att möten och aktiviteter ska genomföras som främjar ungas engagemang att starta eller gå med i föreningar inom RSMH.

Vi vill även kunna erbjuda läger för unga så att de kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

För att lyckas med detta kommer projektledaren att samarbeta med distrikt, befintliga lokalföreningar och andra samarbetsaktörer.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-05-15 22:12
Nyinsjuknade brukar vara ganska friska initialt, men efter återfall försämras de. Sedan efter 5 år inträffar en förbättring. Tror yngre personer har vänner initialt, men sedan när de avtar så dyker man upp här. Det är nog 2000 per år med schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom, som insjuknar. Det sker ett tillflöde.
Geta
#1 Geta 2019-05-10 15:32
Det har klagats på att Viskas medlemmar är så gamla. Men jag tror inte att man vill kännas vid sin schizofreni, när man är ung. Eller också har man inte insikt.

Du har inte rätt att posta kommentarer