Utifrån exemplet Region Skåne samtalar Jimmie Trevett och Jonas Bredford med Stefan Wallerek ordförande i RSMH Skåne om vad distrikten kan göra för föreningarna.

RSMH Skåne har sökt aktivitetsbidrag via region Skåne och försöker att jobba mer utåtriktat med lokalföreningarna.

Det gör distriktet bland annat genom att anordna läger där olika lokalföreningar möts. Stefan Wallerek vill se ännu mer utbyten, att de träffar och lär känna varandra och får mer inblick i vilka frågor respektive lokalförening tycker är viktiga.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer