Psykiatern och författaren David Eberhard kandiderar till riksdagen för Medborgerlig samling.

»Alla andra partier är ju inne på ett planekonomiskt förstatligande av sjukvården«, säger han.

Läs mer i Läkartidningen.