There are monsters among us, skriver Lovisa Rydén på RSMH-bloggen.

Inlägget del 1 av 2, är skrivet på engelska eftersom detta är språket som hon främst använder i sin roll som författare.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs del 2 i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer