Mer pengar till psykiatrin.

Arbeta för att ändra attityderna till psykisk ohälsa

Mer peer support

Mer personcentrerad vård

Läs vad Jimmie Trevett skriver i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-06-20 15:23
Svårt att säga vad de kräver. Kanske 3-4 års återfallsfrihet. Problemet med peer support är att effekten är ännu inte bevisad och de undersökningar som gjorts har lågt bevisvärde. Däremot psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention, har bevisad effekt och rekommenderas.
Geta
#2 Geta 2022-06-20 13:23
När anses man vara så återhämtad att man kan vara ett föredöme som Peer support?
Admin1
#1 Admin1 2022-06-20 12:55
Jag skulle vilja hårdsatsa på;
Missbruk + psykossjukdom de tar mycket resurser
Psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention. Kan minst halvera psykoser.
Depåinjektioner till nyinsjuknade i psykos och dubbeldiagnoser.
Lyckas dessa tre saker fördubblas nog psykiatrins resurser utan behov av pengatillskott.
Peer support är jag lite tveksam till. Kan vara ett påfrestande jobb och för stressande.

Du har inte rätt att posta kommentarer