Jag fick ett mail från Copyright Agent, som representerar TT i fall av upphovsrättsfrågor med krav på 2850 kr för en bild från 2015 på viska.se,som var länkad till Aftonbladet (bilden fanns ej på viska.se utan på Aftonbladet). De hotade med Inkasso och sa att Schizofreniförbundet hade betalat dem i ett liknande ärende. Rubriceringen var möjligt upphovsrättsbrott. De kan inte skriva upphovsrättsbrott för ingen dom finns i domstol. Det betyder att man inte behöver betala deras krav för det är inget brott, om man inte vill hamna i domstol efter stämning från dem.

I USA får man tillsägelse att ta bort bilden och gör man inte det kan man bli stämd.

Men det finns invändningar mot deras krav. På Aftonbladet stod inte att bilden var copyrightskyddad utan det stod bara Foto: Scanpix. Copyrightinnehavaren bör tydligare signalera att copyright finns och länk till bevis för det (bilden tillhörde enligt Copyright Agent, TT och inte Scanpix). Dessutom bör upphovsrättsinnehavaren se till att de som köper bilder skyddar upphovsrätten med programvara som stoppar länkning och nedladdning av upphovsrättsskyddade bilder. Till viska.se och Joomla finns sådan program gratis och går att installera på 5 minuter. Eftersom TT inte skyddat sin upphovsrätt på detta vis anser jag de medverkat till möjligt upphovsrättsbrott och eventuell stämning måste ogillas av domstolen.

Deras ekonomiska krav skall bestridas och även Inkasso går att bestrida.

Det finns andra, som skrivit om detta här och här.

En professor i upphovsrätt har skrivit om liknande fakturor för fildelning.

Men enligt Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet, är det bara att kasta brevet från Njord Lawfirm i soptunnan.

– Betala inte. Du behöver inte ens svara på det. I slutänden är det domstol som ska bedöma om man ska betala eller inte. Vi har sett den här typen av brev tidigare, och det är väldigt få gånger som de som står bakom kraven har tagit det vidare till domstol, säger hon till Ny Teknik.

– Men om ärendet skulle gå vidare till inkasso är det viktigt att meddela inkassobolaget att man bestrider kravet.

Läs mer i Ny Teknik.