Det gäller erfarenheter av brukarstyrd inläggning med bl.a en webbenkät du kan besvara.

Sedan tre forskningsprojekt om brukarinflytande.

Läs med hos Schizofreniförbundet.

Vår ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”EUPATI Sverige - en delaktig patient” har beviljats!

”Vi är mycket glada. Vårt kongressmål handlar om jämlik hälsa och det här projektet kommer att ge oss kraft att arbeta för ökad patientdelaktighet som vi vet är helt avgörande för att driva utvecklingen av vården framåt och skapa jämlik hälsa", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer hos PressMachine.

Många kommuner har dragit ned på daglig verksamhet och gruppaktiviteter bland personer med funktionsnedsättning under pandemin.

Det har bidragit till ökad isolering, samtidigt som smittspridningen i denna grupp varit något lägre jämfört med övriga befolkningen.

Andelen som avlidit till följd av covid-19 är dock dubbelt så hög, visar en lägesrapport från Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Den indiske läkaren Kailash Mantry påstår sig kunna bota 100 % av schizofrenin utan mediciner.

Behandlingsmetoden är lång och tar lång tid.

Det bygger på förutsättningarna att förändra uppfattningen, förbättra mental styrka, ta fram ur de dåliga minnena från det förflutna, hjälpa till att leva i nuet och hjälpa dem att tro att de kan leva ett normalt liv.

Läs mer hos Pronews Report.

Svensk Psykiatri har ett temanummer om Ensam och tillsammans.

På sidan 21 finns: Risken för psykiska störningar högre för människor som lever ensamma.

Läs tidningen hos Svensk Psykiatri.

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  

Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt - och anonymt - samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.