Caroline Nilsson

Något som ligger mig varmt om hjärtat är anknytningsteorin eftersom den påverkar människan så mycket och hela livet och alla människor har en anknytningstyp, även kallad anknytningsstil och relationsmodell.

Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer och deras betydelse för individens utveckling.

Teorin utgår ifrån att barn har ett evolutionärt nedärvt beteende­system – anknytnings­systemet.

Läs mer i RSMHBloggen.

Om rätten till medicinfrivård, skriver RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten.

Hon tar exempel från Norge och prostatacancervården.

Läs mer hos RSMH.

Idag är antalet kommuner med personligt ombud för personer med psykisk ohälsa, PO, färre än de var för tio år sedan.

Ett stort tapp skedde efter 2019 och då särskilt hos kommunerna i Örebro län.

I Sydnärke är det tydligt att tidigare PO och ansvarig på Kumla kommun har olika syn på vilket stöd som personer med psykisk ohälsa behöver.

Läs mer hos RSMH.

Med stor sorg kan vi meddela att Filipe Costa, en viktig och stridbar röst och en pionjär inom svensk psykiatri och socialpsykiatri har gått ur tiden.

I sitt yrke som psykiater menade Filipe Costa att det viktigaste för människors mående var att hela vardagen måste fungera – boende, sysselsättning och bemötande, snarare än mediciner.

Han var också en stor förespråkare för jämlikhet mellan patient och vårdgivare, för att personer med psykisk ohälsa ska må bättre behövs ett förhållningssätt som gör att personalen lyssnar på patienten och ger vården ett meningsfullt innehåll, menade han.

För sitt reformarbete har han ibland kallats psykiatrins Che Guevara.

Läs mer hos RSMH.

I RSMH Strängnäs är längtan efter sommaren stor.

Förhoppningarna om att kunna göra utflykter och andra aktiviteter är många.

Föreningens café kommer att vara öppet för alla som vill njuta av en kaffe i solen.

Läs mer hos RSMH.