Sveriges kommuner får 30 miljoner för arbetet mot hemlöshet.

Pengarna ska användas i metoden Bostad först, som riktar sig till hemlösa med social problematik.

Läs mer hos Fastighetstidningen.

Ett personligt ombud arbetar utifrån den enskildes intressen med det stöd som behövs.

I senaste avsnittet av Radio Galen får vi möta Per-Olof Tiger som har arbetat som personligt ombud under 20 år.

Det innebär ibland att man måste vara lite sträng, även om Per-Olof med åren blivit lite mer ödmjuk.

Hur ser en hållbar och meningsfull vardag för alla ut?

Hur ser en hållbar skola ut?

En hållbar arbetsplats?

Och om man varken har skola eller arbete, hur får man då en hållbar vardag?

Detta frågar Jimmie Trevett i RSMH-bloggen

Förslaget att införa psykisk hälsa på skolschemat är mycket bra, skriver Jimmie Trevett i ett inlägg på RSMH-bloggen.

RSMH har försökt driva frågan tidigare, men nu är det kanske mer rätt i tiden, funderar han.

Läs mer i RSMHBloggen.

Allt fler personer med funktionsnedsättning får LSS-insatser.

För första gången på många år är det dock färre som får kommunalt beviljad personlig assistans.

Mellan 2020 och 2021 uppgick minskningen till 13 procent bland barn upp till 12 år, visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Totalt hade 76 700 personer den 1 oktober 2021 minst en insats enligt LSS, vilket var 900 fler än året innan.

Av de totalt tio LSS-insatser som kan beviljas är daglig verksamhet och boende för vuxna vanligast.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Nästan alla sorters familjeintervention kan förhindra återfall vid schizofreni, enligt en systematisk översikt och metaanalys i The Lancet Psychiatry.

Elva sorters familjeintervention testade via totalt 90 randomiserade kontrollerade studier med 10 340 deltagare jämfördes i metaanalys.

Med undantag för krisorienterade interventioner och familjeutbildning med två träffar eller färre, jämfört med behandling som vanligt, minskade alla insatser frekvensen av återfall efter 12 månader.

Jämfört med den vanliga  behandlingen varierade oddskvoterna från 0,18 till 0,63 för enbart familjeutbildning respektive samhällsbaserade insatser som involverade familjemedlemmar.

Familjeutbildning bör ges till alla som en enkel men mycket effektivt behandling.

Läs mer i HealthDay.