Ombudens arbete förefaller skapa betydande effektivitetsvinster och ett bättre resursutnyttjande.

De årliga vinsterna på längre sikt förefaller uppgå till cirka 170 000 kronor per klient och år.

När ombuden kommer in i bilden förskjuts insatserna tydligt i riktning mot mer rehabiliterande åtgärder, dvs. från passiviserande i riktning mot aktiverande insatser.

Man kan tolka det som att klienterna genom ombudens stöd kan leva ett mer normalt liv utan tvångsåtgärder av olika slag.

En del av de aktiverande och rehabiliterande insatser i klientens liv och insatser som gör det möjligt att leva ett mer normalt liv har också ökat påtagligt, t.ex. daglig sysselsättning och ledsagning.

Sammanfattningsvis skulle man i resultattermer kunna säga att PO-reformen förefaller förstärka psykiatrireformens intentioner mot ett mer normaliserat liv, mindre institutionsplaceringar och fler rehabiliterande insatser.

Dessutom faller samhällets kostnader dramatiskt.

Läs mer i Socialstyrelsens utvärdering av personliga ombud.

Du har inte rätt att posta kommentarer