Att förändra beteendet hos familjemedlemmar kan vara en effektiv behandling vid schizofreni enligt en ny

Cochrane genomgång. Personer med schizofreni vars familjer fick familjeintervention hade mindre risk för återfall i psykos.

Det har länge varit känt att återfall är vanligare i familjer med kritik, fientlighet och överengagemang.

Nya psykosociala behandlingar som syftar att reducera nivåerna av dessa potentiellt negativa känslor har vidsträckt användning fastän effektiviteten tidigare inte varit bevisad.

Största fördelen med familjeintervention var färre återfall.

Var sjunde patient hade nytta av familjeintervention, som också minskade inläggningar under ett år, förbättrade socialförmåga och minskade medicinavbrotten.

Läs mer i EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer