Tidigare forskning har visat att personer med psykisk sjukdom föredrar att träffa andra i samma situation på internet snarare än i stödgrupper där man möts ansikte mot ansikte.

Forskare har nu undersökt 300 personer med psykisk ohälsa och bl.a schizofreni, som fördelades till en e-postlista, en community och en kontrollgrupp.

Efter ett år fann forskarna att stödgrupperna via internet hade inte haft effekt på välbefinnandet statistiskt.

Deltagarna ansåg dock att stödgrupperna på internet var relevanta, stödjande och nyttiga.

Forskarna anser att även om nyttan inte är mätbar med de metoder som använts, så upplevs de som nyttiga av användarna och därför skall man vara positiva till dem.

Läs mer på sifynews.