Kognitiva störningar kan finnas, när schizofrenin startar och förekomma vid övergången till psykos.

Ny forskning tyder på att de med högre intelligens och högre kognitiv förmåga (kognitiv reserv), när psykosen börjar får en lindrigare sjukdom och har en bättre prognos.

Högre IQ verkar alltså ha en skyddande effekt vid schizofreni.

För de som fått en minskning av IQ diskuteras om kognitiv rehabilitering kan vara bra att få, men det kan vara bra för andra också för att höja den kognitiva förmågan och bevara det som redan finns.

Läs mer på Medscape (Medlemskap krävs för att läsa artikeln).

Du har inte rätt att posta kommentarer