Michael Merzenich har en plan för att övertyga skeptiker om värdet av hans hjärn-träningsprogran för att bevisa att programmet kan hjälpa personer med schizofreni.

Läs mer i Nature.

Du har inte rätt att posta kommentarer