Utsatta barn som får en kontaktfamilj har inte bättre utsikter att slippa problem i vuxen ålder jämfört med barn som inte får insatsen, enligt en ny studie.

Sveriges kommuner och landsting kräver att regeringen beordrar en översyn av stödet till kommunerna.

Varje år får över 17000 barn en kontaktfamilj eller en kontaktperson.

Stockholms universitet räknar med att 3 procent av alla 18-åringar har tagit del av insatsen, som lagstadgades 1982.

Ingen känner till den totala prislappen för hela landet, i Stockholm ligger den på 24,6 miljoner kronor om året.

Tanken är enkel: Barn med dåliga hemförhållanden ska få en tryggare uppväxt och därmed minska risken för att barnen hamnar i trubbel senare i livet.

Men enligt en ny undersökning från Stockholms universitet finns det ingenting som talar för att barn som fått hjälpen löper mindre risk för att råka illa ut när de blir äldre.

Paradoxalt nog riskerade barn som fått insatsen under lång tid att råka sämre ut än barn som fått den under en kortare tid.

Undersökningen visar också att insatsen inte heller leder till en minskad risk att barnet blir placerad i dygnsvård senare i livet.

–För att interventioner ska få någon effekt måste man rikta dem mot kända riskfaktorer. Om man kombinerar en kontaktinsats med att lära barnen att läsa och räkna bättre, då har man potential till att faktiskt åstadkomma någonting.

Läs mer i Svenska Dagbladet

Du har inte rätt att posta kommentarer