I de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 beskrivs vilken evidensgrad som olika insatser har.

Evidens är en kombination av kunskap från forskning, erfarenhet hos personal, samt att insatsen är accepterad av brukaren som får insatsen.

Läs mer om vilka behandlingar som har bevisad effekt i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer