Socialtjänsten i Göteborgs Stads alla 10 stadsdelar inför uppföljningsplattformen dioevidence™ med modulen uppföljning för psykiskt funktionsnedsatta (UIP).

UIP (Uppföljning av Insatser för Psykiskt funktionsnedsatta) är en metod för socialsekreterare att följa upp biståndsbedömda insatser för personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar (med eller utan missbruk).

De insatser som följs upp är boendestöd, korttidsboende eller bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Du har inte rätt att posta kommentarer