schizofreni

Familjeutbildning skall erbjudas familjemedlemmar till personer med schizofreni, så tidigt som möjligt efter diagnosen har en utvärdering av 44 studier visat.

Utbildningen ökade deras kunskaper och gjorde att deras förmåga att hantera svårigheter förbättrades.

Även de anhöriga som bara upplevt en psykos önskade att de fått utbildningen tidigare.

Utbildning i grupper uppskattades mest, där möjlighet att diskutera med andra anhöriga fanns.

Utbildningen var mindre effektiv på familjens egna psykologiska problem, bördan samt kritik och skäll.

Utbildningen bör vara i 16-18 timmar under 8 - 24 veckor.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-01-13 13:44
Det verkar som om familjeutbildningen behöver utvecklas vad gäller familjens egen psykologiska problematik. En svensk undersökning visade att 40 % av de anhöriga till schizofreni skulle själva behöva viss form av psykiatrisk hjälp. Familjeutbildningen kan ju användas för att kartlägga hjälpbehovet och försöka att se om anhöriga själva behöver hjälp. Sedan vore det bra om familjeutbildningen var bättre på att minska expressed emotions. Om inte anhöriga kan sluta kritisera och skälla är det kanske bättre att glesa ut kontakterna.

Du har inte rätt att posta kommentarer