schizofreni

En studie i Singapore, där personer med schizofreni fick leda stödgrupper med träffar varje vecka för andra med schizofreni gav positiva resultat för självkänsla och motivation för deltagarna i stödgruppen och de fick bättre kontroll över sjukdomen.

Studien omfattade 122 personer och pågick i 1,5 år. Resultatet var lovande för 88 % blev förbättrade i sitt psykologiska och sociala tillstånd efter bara 6 veckor av programmet.

Resultaten tyder på återhämtning kan förbättras genom ökat hopp och genom att propagera för praktiskt välmående och socialt stöd. Samt genom att ge kraft till att ta ansvar för sin hälsa. De lär sig bättre att sätta mål, bygga upp självförtroende, självrespekt samt lär sig hantera svårigheter.

Att ha en med schizofreni som ledare gav dem en förebild att efterlikna.

Läs mer hos Today.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-09-25 22:38
Här finns ytterligare info. Tydligen har singaporeanerna studerat amerikanska liknande studier och förbättrat sin egen studie. Bl.a studerade man hur patienterna
Interagerade.

http://yourhealth.asiaone.com/content/trial-programme-schizophrenics-they-smiled-and-cracked-jokes
Admin1
#1 Admin1 2014-09-24 15:33
Tvivlar lite på detta. The Mental Elf rapporterar om att en utvärdering av de studier som finns inte tyder på att brukarstöd har effekt. Det fanns ungefär 11 studier med liknande inriktning som denna.

De som utvärderar alla studier, som gjorts av en behandling kan vara riktiga glädjedödare.

http://www.thementalelf.net/publication-types/systematic-review/no-support-for-peer-support/

Du har inte rätt att posta kommentarer