schizofreni

Musikterapi för en tämligen undanskymd tillvaro i Sverige.

Att inte musikterapin lyfts fram tydligare organisatoriskt handlar om brister i kunskap, skriver bland andra musikterapeuten Linn Johnels och Anci Sandell, doktor i folkhälsovetenskap.

Läs mer hos Fria Tidningar.

Socialstyrelsen rekommenderar musikterapi för vissa med schizofreni enligt detta kunskapsblad.