internet

En utvärdering har gjorts av de 64 studier, som finns på sociala nätverk på nätet vid psykossjukdom.

Vid psykossjukdom används internet oftare än normalt för sociala nätverk samt i chattrum eller internetspel. Men det kunde variera mycket mellan olika individer.

Orsaken till aktiviteten var att skapa nya kontakter och att upprätthålla gamla samt att få stöd av andra med samma sjukdom.

Facebook och e-post ansågs sämre än andra internetkontakter. Mycket lite bevis fanns för negativa effekter.

Vid kommunikationssvårigheter som försvårar normala sociala kontakter, så brukar det gå bra med internetkontakter. Forum och chatt kan ge nya sociala kontakter för de som är ensamma.

Mer forskning krävs dock för att veta hur man bäst använder internet mot psykossjukdomar.

Läs mer hos The Mental Elf.