IAPT-center

De senaste åren har chansen att få psykologisk behandling mot depression och ångest ökat väsentligt i England.

Nya center för psykisk hälsa har öppnat på 150 platser.

Ambitionen är att minska personligt lidande och att få fler att jobba mer.

Terapin mot lindriga besvär kan innebära en terapeut med en 30 veckors utbildning i psykologisk behandling, som sedan är stöd för en guidad självhjälp. Patienten läser och följer en självhjälpsbok. Terapeuten ringer upp och är stöd.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-02-24 15:44
50 % verkar bli symptomfri om man fullföljer behandlingen till slutet, men en del hoppar snabbt av behandlingen.

Verkar vara ett intressant koncept med mätning av de psykiska besvären innan rätt typ av behandling sätts in.

Troligen kan det vidareutvecklas med videos eller ljudböcker istället för klassiska självhjälpsböcker.

Om man genomför liknande i Sverige bör psykosociala behandlingar mot schizofreni och bipolär flyttas till sådana center, där de passar bättre än inom psykiatrin. Inom psykiatrin är dessa en bisyssla och det är bättre om folk som har det som huvudsyssla tar hand om det.

Du har inte rätt att posta kommentarer