Musik innebär många sinnesintryck och rörelser samtidigt. Därför är musikterapin effektiv mot problem med koordination och koncentration, säger musikterapeuten Grainne Lönnqvist.

Den som genomgår terapin kallas för adept, och spelar med i slingorna, på slagverk eller olika blåsinstrument. Poängen är inte att det ska låta vackert.

Musikterapi kan användas vid schizofreni och autism.

Läs mer i Norrtelje Tidning.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-02-27 19:13
Bättre psykosvård har ett faktablad om musikterapi:

http://www.battrepsykosvard.se/wp-content/uploads/2014/06/kunskapsblad_musikterapi.pdf

Du har inte rätt att posta kommentarer