Fredrik Gothnier

Fredrik Gothnier, RSMH, men kognitiv nedsättning vid schizofreni brukar ofta ge svårigheter att lösa problem

Personligt ombud (PO) är en insats man kan söka om man har en psykisk funktionsnedsättning. 

Får man problem med myndigheter, faller mellan stolarna eller har svårt att föra sin talan kan man söka tjänsten.

Insatsen är viktig för många, och en persons livssituation kan få en drastisk ändring mot det sämre om man inte kan hantera myndigheterna rätt. (Man riskerar att stå utan försörjning, ha svårt att betala hyran och i värsta fall bli hemlös).

Kort sagt är personligt ombud en insats som inte ska underskattas.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-12-16 17:39
Väldigt bra inlägg och ett viktigt ämne för att kunna tillvarata enskildas intressen. Många med schizofreni har svårt att lösa problem på grund av kognitiv nedsättning. Även anhöriga kan ha kognitiv nedsättning, men inte lika allvarligt, så de kan ha problem att hjälpa på ett bra sätt. RSMH kanske skulle fundera att starta egen PO verksamhet, när kommunerna sviktar. Man kan ju kanske få viss ersättning från kommunerna.

Du har inte rätt att posta kommentarer