Hans Bergström

Hans Bergström, Eskilstuna - en av grundarna till Vitsippan och socialdemokrat

Vitsippan drevs först av en stiftelse där RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa) och IFS (intresseförbundet för schizofreni) var huvudmän.

Målsättningen var att bedriva uppsökande verksamhet i första hand för personer med psykisk funktionsnedsättningen, men även för andra utsatta grupper som riskerar att hamna i utanförskap.

Det är med vrede och förtvivlan som jag tar del av nyheten i Eskilstuna-Kuriren, den 9 februari, att verksamheten riskerar nedläggning.

Läs mer hos ekuriren.

Du har inte rätt att posta kommentarer