Guldkorn

En andra reviderad upplaga av foldern "Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa" kommer nu.

Målgruppen för Guldkornshäftet är framför allt läkare i första hand inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men materialet kan användas av alla hälsoprofessioner och i alla vårdområden där man möter personer med psykisk ohälsa.

– Vi lyfter i foldern bland annat fram interaktioner mellan ämnen i tobak och vissa psykofarmaka samt samband mellan ohälsosamma matvanor och psykisk ohälsa, säger Jill Taube, en av huvudförfattarna.

Läs mer hos myNEWSdesk.