Möjligheterna för personer med schizofreni att återhämta sig, leva självständiga liv, studera och arbeta skulle öka om psykiatrin och socialtjänsten samverkade bättre.

Det är en viktig målsättning med Socialstyrelsen uppdaterade nationella riktlinjer som i dag skickas på remiss.

Läs mer hos Socialstyrelsen.