Karlstads Universitet

Välkommen till konferensen Integrerade arbetssätt och Resursgrupps-ACT vid komplexa behov av samordning, som hålls i Karlstad, 12-13 mars 2018.

Konferensen vänder sig till intresserade som vill veta mer om olika varianter av ACT, vård- och stödsamordning, Case management och annat långsiktigt och återhämtningsinriktat arbete.

Läs mer hos Karlstads Universitet.

Du har inte rätt att posta kommentarer